30 dagars öppet köp | Leveranstid 3-5 dagar | Få först betala sen med Klarna

Integritets- och cookiepolicy

Secuyou ApS
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Telefon: + 45 45 53 45 53
E-post: info@secuyou.dk

Genom att använda www.secuyou.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar enbart uppgifter som är absolut nödvändiga. När du godkänner våra köpvillkor godkänner du också vår generella Integritets- och cookiepolicy. 

 

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter (“Integritets- och cookiepolicy”), beskriver hur Secuyou samlar in samt behandlar information om dig.

1.2 Integritets- och cookiepolicyn gäller för den personliga information som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in när du använder våra tjänster, såsom vår webbplats, nyhetsbrev, tävlingar, Flow-mail, push-meddelanden, popup-fönster och liknande.

1.3 Secuyou.se ("vår", "oss" eller "vi") är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Secuyou kan göras via kontaktinformationen som finns tillgänglig under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA ÄNDAMÅL SAMT RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker secuyou.se så samlar vi automatiskt in uppgifter om dig samt om hur du använder hemsidan. Dessa uppgifter inkluderar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, med vilka söktermer du hittat oss, din IP-adress inklusive din nätverksplats samt information om din dator. Dessutom använder sig Secuyou av cookies när du besöker vår hemsida.

2.1.1 Syftet med att samla in information om din användning av hemsidan, är att kunna optimera din användarupplevelse på Secuyou samt för att att kunna göra riktad marknadsföring. Behandlingen av informationen är nödvändig för att vi ska kunna förbättra secuyou.se. När du registrerar dig för vår marknadsföring, såsom vår Facebook-sida, nyhetsbrev, push-meddelanden eller liknande, kommer vi att registrera ditt namn, e-postadress och annan frivillig information som du har lämnar i samband med registreringen.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Art. 6, första stycket, bokstav f.

2.2 När du genomför en beställning hos Secuyou eller kommunicerar med oss, så samlar vi in de uppgifter du själv tillhandahåller såsom exempelvis ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och kontouppgifter.

2.2.1 Syftet med att samla in de uppgifter som du tillhandahåller, är att ge oss möjligheten att kontakta dig i samband med din beställning. Det kan exempelvis handla om beställningsbekräftelse, frakt, leverans, förseningar och liknande. Uppgifter i samband med köp samlas in med syfte att vi ska kunna slutföra betalningen av din beställning. Dessutom samlas information om dina inköp via vår hemsida in så att vi kan följa juridiska krav för bokföring och redovisning. När vi registrerar din IP-adress, är det för att Secuyou är intresserad av att förebygga och förhindra bedrägerier. 

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är EU:s Dataskyddsförordning, Art 6, första stycket, bokstav b, c och f.


3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt bankinformation kommer som utgångspunkt inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke.

3.1.1 Vi överför dock information om ditt namn, adress, e-postadress, beställningsnummer och leveransförfrågningar till PostNord för att vi ska kunna uppfylla vårt köpeavtal och transportören ska kunna leverera din beställning. Om du köper produkter som inte finns i vårt lager kan din information undantagsvis vidarebefordras till tillverkaren, som sedan kommer att se till att skicka den berörda produkten till dig. Denna information utbyts mellan Secuyou och transportören via speditör.

3.1.2 I samband med ditt köp av varor på vår hemsida, kommer Trustpilot skicka ett e-postmeddelande med en inbjudan att utvärdera våra produkter och tjänster på uppdrag av vårt företag. Om du vill lämna ett omdöme är helt valfritt, och du kan välja att använda ett valfritt namn.

3.2 Några av våra externa dataprocessorer, till exempel Google Analytics V/Google LLC., Facebook Inc. och Zendesk Inc., är etablerade utanför EU, särskilt i USA. Garantin för säker överföring av information från EU-länder till USA säkerställs genom data processorns certifiering enligt EU-U. S. privacy Shield, jfr. Karaktären av EU-förordningen om personuppgifter. 45.

3.2.1 Länk till Google LLC certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI

3.2.2 Länk till  Facebooks certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.2.3 Länk till Zendesk Inc. certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


4. DINA RÄTTIGHETER

För att ge maximal öppenhet och insyn i vår behandling av dina personuppgifter ska vi, som personuppgiftsansvarig, informera dig om dina rättigheter.

4.1 Den registrerades rätt till insyn

4.1.1 Du har alltid rätt att be oss om att få veta vilken information om dig vi har registrerat, vilket syfte som registreringen tjänar, vilka kategorier av personlig information och vem mottagaren av informationen kan vara samt varifrån informationen kommer.

4.1.2 Du har rätt att få en kopia av den personliga information om dig som vi har registrerat. Om du vill ha en kopia av den personliga information vi registrerat om dig, måste du skicka en skriftlig begäran till info@secuyou.dk. I samband med detta kommer du att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

Vi kommer endast att tillhandahålla personlig information som är direkt kopplad till den e-postadress som begäran har gjorts på. Med andra ord kan du inte ta emot information som är kopplad till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.2 Rätt till rättelse

4.2.1 Du har rätt att få personlig information om dig själv som är felaktig korrigerad av oss. Om du uppmärksammat att det finns fel i den information som vi registrerat om dig, så uppmanar vi dig att kontakta oss skriftligen, så att informationen kan korrigeras. I samband med detta kommer du att bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

4.3 Rätt till radering

4.3.1 I vissa fall kan du ha rätt till att alla, eller vissa, av dina personuppgifter raderas av oss. Det kan till exempel vara om du återkallar ditt samtycke och att vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandla dina uppgifter. Vi är inte skyldiga att radera din personliga information i den mån som ytterligare behandling av informationen är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att juridiska anspråk ska kunna upprättas, hävdas eller försvaras. I dessa fall kommer du bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bevisa din identitet.

4.4 Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter

4.4.1 Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, på så sätt att de endast kan användas för lagring, till exempel om du tror att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.5 Rätt till dataportabilitet

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att få den personliga information du gett till oss i ett strukturerat, användarvänligt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

4.6 Rätt att återkalla samtycke

4.6.1 Du har rätt att när som helst dra tillbaka det samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina personuppgifter.

4.7 Rätt att klaga

4.7.1 Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan även skickas via mail till datainspektionen@datainspektionen.se.


5. RADERING AV PERSONDATA

5.1 De uppgifter som samlas in om din användning av secuyou.se, enligt punkt 2.1, kommer att sparas i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna. De cookies som Secuyou själva tillhandahåller raderas senast 2 år. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med våra företagstjänster, inklusive besökt vår hemsida, gjort inköp via vår hemsida, deltagit i tävlingar, läst eller klickat på e-post, annonser och popup-fönster etc. Tredjepartscookies har varierande utgångsdatum. 

5.2 Den information som samlas in i samband med beställning och inköp av varor på Secuyou.se jfr punkt 2.2, kommer som utgångspunkt att raderas eller anonymiseras när ditt medgivande återkallas. Information kan dock komma att lagras under en längre tid om Secuyou har ett legitimt behov av längre lagring. Det kan exempelvis vara om det är nödvändigt för att kunna fastställa, hävda eller försvara juridiska anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav.

5.3 Uppgifter som samlas in i samband med ditt köp, jfr. punkt 2.2, kommer att raderas när ditt samtycke dras tillbaka, såvida vi inte har någon annan grund för att fortsätta behandla informationen.


6. SÄKERHET

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter samt mot att de missbrukas av, eller kommer till kännedom för, obehöriga.

6.2 Den enda personal som har tillgång till din personliga information, är de som har ett verkligt behov av att få tillgång till den för att kunna utföra sitt arbete.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Secuyou är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via secuyou.se.

7.2 Om du har frågor eller synpunkter om denna Integritets- och cookiepolicy, eller om du vill nyttja en eller flera av de rättigheter som beskrivs under punkt 4, vänligen kontakta:

Secuyou ApS
Diplomvej 381
2800 Lyngby
Danmark
Telefon: + 45 45 53 45 53
E-post: info@secuyou.dk

8. ÄNDRINGAR

8.1 Om vi gör ändringar i Integritets- och cookiepolicyn, så kommer du att informeras om detta i samband med ditt nästa besök på secuyou.se.

 

9. COOKIEPOLICY

9.1 När du besöker hemsidan secuyou.se, så insamlas information om dig som används för att anpassa och förbättra det innehåll som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig ska samlas in, så bör du ta bort dina cookies samt avstå från att använda hemsidan ytterligare. Här nedan förklarar vi vilken information vi samlar in, varför den samlas in samt vilka tredje parter som har tillgång till den.

9.1.1 Hemsidan använder sig av cookies, vilket är en textfil som är lagrad på din dator, mobil eller dylikt. Den används sedan för att känna igen din elektroniska enhet, komma ihåg inställningar samt framställa statistik och riktad marknadsföring. Cookies används för att göra webbplatser effektivare, men också för att skicka information till den som äger webbplatsen. Cookies gör det också möjligt att särskilja olika användare och ge varje användare en personligare och mer positiv upplevelse av besöket på webbplatsen. Cookies kan ej innehålla skadlig information, såsom exempelvis virus. Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies, se guide hur du går tillväga här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/. Om du tar bort eller blockerar cookies, så finns risken att hemsidan inte kommer att fungera optimalt samt att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

9.2 Varför samlar vi in personuppgifter med hjälp av cookies?

Beroende på vilket samtycke du har givit för cookies och spårare och vilka personuppgifter som du lämnar, så kan vi använda dina uppgifter för att:

  • Göra det enklare för dig att använda vår Webbplats.
  • Registrera vilka delar av Webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök
  • Utvärdera, utveckla och förbättra vår Webbplats, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på Webbplatsen.

9.2.1 Vilken rättslig grund finns för att samla in personuppgifter med hjälp av cookies?

När du går in på Webbplatsen blir du ombedd att ge ditt samtycke till att cookies används genom att klicka på ”Jag godkänner” i dialogrutan som öppnas. Genom att göra det samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna policy.

För att återkalla ditt samtycke, eller om du vill få ett meddelande varje gång en cookie ska användas, kan du gå till inställningarna i din webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på din dator. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnittet i din webbläsare som du hittar via menyfältet. Om du väljer att inte godkänna cookies kan ditt besök på Webbplatsen försämras avsevärt och flera viktiga funktioner på Webbplatsen kommer inte att fungera.

9.3 Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två olika typer av cookies på Webbplatsen:

  • Förstapartscookies, dvs. cookies som vår Webbplats använder för att ge dig en bra användarupplevelse. Till exempel för att spara artiklar i din varukorg eller för att visa dig nya produkter som kommit in efter ditt senaste besök.

  • Tredjepartscookies, dvs. cookies som tillhör en annan domän än den som visas i adressfältet. Tredjepartscookies gör det möjligt att spåra användarens webbhistorik.

 

Dessa villkor uppdaterades senast den 27 oktober 2021.